[1]
Bieniecki, I. 2017. Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969–1991. Studia nad Bezpieczeństwem. 2 (maj 2017), 101–118. DOI:https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.008.