[1]
Kulikowska, A. 2020. MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM FINANSOWYM. Studia nad Bezpieczeństwem. 5 (grudz. 2020), 75–89. DOI:https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.005.