[1]
Winnicki, A. 2020. KSZTAŁTOWANIE SIĘ MODELU I ROLI SŁUŻBY DYŻURNEJ W INSTYTUCJACH POLICYJNYCH I JEJ OBECNE ZNACZENIE W ZAINICJOWANIU DZIAŁAŃ POLICJI NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO NA SZCZEBLU LOKALNYM. Studia nad Bezpieczeństwem. 5 (grudz. 2020), 91–103. DOI:https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.006.