[1]
SEROHINA, N. 2020. BEZROBOCIE JAKO PRAWDZIWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO USA W LATACH WIELKIEJ DEPRESJI: RETROSPEKTYWA HISTORYCZNA. Studia nad Bezpieczeństwem. 5 (grudz. 2020), 147–165. DOI:https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.010.