[1]
Ziętarski, M. 2020. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO – PRÓBA SYSTEMATYZACJI W ŚWIETLE BADANYCH DOKUMENTÓW. Studia nad Bezpieczeństwem. 5 (grudz. 2020), 185–195. DOI:https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.012.