[1]
NOVAK-KALYAYEVA, L. 2021. SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY NA TLE ZMIAN POZYCJI GEOPOLITYCZNYCH I ZADAŃ GEOSTRATEGICZNYCH. Studia nad Bezpieczeństwem. 6 (grudz. 2021), 57–75. DOI:https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.005.