[1]
Bieniecki, I. 2019. JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU. Studia nad Bezpieczeństwem. 4 (grudz. 2019), 77–93. DOI:https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.006.