(1)
Drabik, K. . FUNKCJE ETYKI W ZARZÄ„DZANIU ZASOBAMI OBRONNYMI. snb 2019, 111-119.