(1)
Nikołajew, J. PRAWA VERSUS OBOWIĄZKI TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W POLSCE. snb 2018, 25-46.