(1)
Sałek-Imińska, A. . POMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. snb 2019, 17–30.