(1)
Kulikowska, A. MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM FINANSOWYM. snb 2020, 75–89.