(1)
Kalyayev, A. EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE. snb 2020, 197–210.