(1)
Pieczywok, A. BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI. snb 2019, 95-109.