Sadowski, J. . (2019). ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI. Studia Nad Bezpieczeństwem, (4), 7-15. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.001