Bieniecki, I. (2017). Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969–1991. Studia Nad Bezpieczeństwem, (2), 101–118. https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.008