Krzykowski, P. . (2019). BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POD KONIEC DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU. Studia Nad Bezpieczeństwem, (4), 47–61. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.004