Kulikowska, A. (2020). MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM FINANSOWYM. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 75–89. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.005