Ciupiński, A. (2020). PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWEJ W STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ WPBIO UNII EUROPEJSKIEJ. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 105-118. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.007