Zarobny, S. (2019). PRZEMIANY W POLSKIEJ KULTURZE STRATEGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU. Studia Nad Bezpieczeństwem, (4), 63–76. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.005