SEROHINA, N. (2020). BEZROBOCIE JAKO PRAWDZIWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO USA W LATACH WIELKIEJ DEPRESJI: RETROSPEKTYWA HISTORYCZNA. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 147–165. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.010