Ziętarski, M. (2020). ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO – PRÓBA SYSTEMATYZACJI W ŚWIETLE BADANYCH DOKUMENTÓW. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 185–195. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.012