Kalyayev, A. (2020). EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 197–210. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.013