NOVAK-KALYAYEVA, L. (2021). SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY NA TLE ZMIAN POZYCJI GEOPOLITYCZNYCH I ZADAŃ GEOSTRATEGICZNYCH. Studia Nad Bezpieczeństwem, (6), 57–75. https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.005