Bieniecki, I. . (2019). JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU. Studia Nad Bezpieczeństwem, (4), 77–93. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.006