Pieczywok, A. (2019). BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI. Studia Nad Bezpieczeństwem, (4), 95-109. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.007