BIENIECKI, I. Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969–1991. Studia nad Bezpieczeństwem, [S. l.], n. 2, p. 101–118, 2017. DOI: 10.34858/snb.2.2017.008. Disponível em: https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/34. Acesso em: 4 mar. 2024.