WINNICKI, A. KSZTAŁTOWANIE SIĘ MODELU I ROLI SŁUŻBY DYŻURNEJ W INSTYTUCJACH POLICYJNYCH I JEJ OBECNE ZNACZENIE W ZAINICJOWANIU DZIAŁAŃ POLICJI NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO NA SZCZEBLU LOKALNYM. Studia nad Bezpieczeństwem, [S. l.], n. 5, p. 91–103, 2020. DOI: 10.34858/SNB.1.2020.006. Disponível em: https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/57. Acesso em: 29 lis. 2021.