BIENIECKI, I. . JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU. Studia nad Bezpieczeństwem, [S. l.], n. 4, p. 77–93, 2019. DOI: 10.34858/SNB.1.2019.006. Disponível em: https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/7. Acesso em: 30 lis. 2023.