Sadowski, Józef. 2019. „ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 4 (grudzień):7-15. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.001.