Zarobny, Stanisław. 2019. „PRZEMIANY W POLSKIEJ KULTURZE STRATEGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 4 (grudzień):63–76. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.005.