SEROHINA, Nataliia. 2020. „BEZROBOCIE JAKO PRAWDZIWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO USA W LATACH WIELKIEJ DEPRESJI: RETROSPEKTYWA HISTORYCZNA”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 5 (grudzień):147–165. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.010.