Kalyayev, Anatoliy. 2020. „EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 5 (grudzień):197–210. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.013.