NOVAK-KALYAYEVA, Larysa. 2021. „SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY NA TLE ZMIAN POZYCJI GEOPOLITYCZNYCH I ZADAŃ GEOSTRATEGICZNYCH”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 6 (grudzień):57–75. https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.005.