Bieniecki, Ireneusz. 2019. „JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 4 (grudzień):77–93. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.006.