Pieczywok, Andrzej. 2019. „BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 4 (grudzień):95-109. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.007.