Sadowski, J. . (2019) „ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI”, Studia nad Bezpieczeństwem, (4), s. 7-15. doi: 10.34858/SNB.1.2019.001.