Żebrowski, A. . (2019) „RELACJE SOJUSZNICZE ZAGROŻENIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA POCZĄTKU XXI WIEKU (WYBRANE ASPEKTY)”, Studia nad Bezpieczeństwem, (4), s. 121-140. doi: 10.34858/SNB.1.2019.009.