Nikołajew, J. (2018) „PRAWA VERSUS OBOWIĄZKI TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W POLSCE”, Studia nad Bezpieczeństwem, (3), s. 25-46. doi: 10.34858/snb.3.2018.002.