Bieniecki, I. (2017) „Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969–1991”, Studia nad Bezpieczeństwem, (2), s. 101–118. doi: 10.34858/snb.2.2017.008.