Krzykowski, P. . (2019) „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POD KONIEC DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU”, Studia nad Bezpieczeństwem, (4), s. 47–61. doi: 10.34858/SNB.1.2019.004.