Grubicka, J. (2020) „WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – OKSYMORON KULTUROWY INSTRUMENTARIUM WOLNOŚCI”, Studia nad Bezpieczeństwem, (5), s. 5-22. doi: 10.34858/SNB.1.2020.001.