Pietrek, G. (2020) „ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MIGRACJĄ – PUNKT WIDZENIA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ”, Studia nad Bezpieczeństwem, (5), s. 39–52. doi: 10.34858/SNB.1.2020.003.