Kulikowska, A. (2020) „MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM FINANSOWYM”, Studia nad Bezpieczeństwem, (5), s. 75–89. doi: 10.34858/SNB.1.2020.005.