Ciupiński, A. (2020) „PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWEJ W STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ WPBIO UNII EUROPEJSKIEJ”, Studia nad Bezpieczeństwem, (5), s. 105-118. doi: 10.34858/SNB.1.2020.007.