Zarobny, S. (2019) „PRZEMIANY W POLSKIEJ KULTURZE STRATEGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU”, Studia nad Bezpieczeństwem, (4), s. 63–76. doi: 10.34858/SNB.1.2019.005.