SEROHINA, N. (2020) „BEZROBOCIE JAKO PRAWDZIWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO USA W LATACH WIELKIEJ DEPRESJI: RETROSPEKTYWA HISTORYCZNA”, Studia nad Bezpieczeństwem, (5), s. 147–165. doi: 10.34858/SNB.1.2020.010.