Walczak, W. (2020) „KORUPCJA I ZASADY PRAWORZĄDNOŚCI – ANALIZA KRYTYCZNA”, Studia nad Bezpieczeństwem, (5), s. 167–183. doi: 10.34858/SNB.1.2020.011.