Ziętarski, M. (2020) „ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO – PRÓBA SYSTEMATYZACJI W ŚWIETLE BADANYCH DOKUMENTÓW”, Studia nad Bezpieczeństwem, (5), s. 185–195. doi: 10.34858/SNB.1.2020.012.