Kalyayev, A. (2020) „EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE”, Studia nad Bezpieczeństwem, (5), s. 197–210. doi: 10.34858/SNB.1.2020.013.