NOVAK-KALYAYEVA, L. (2021) „SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY NA TLE ZMIAN POZYCJI GEOPOLITYCZNYCH I ZADAŃ GEOSTRATEGICZNYCH”, Studia nad Bezpieczeństwem, (6), s. 57–75. doi: 10.34858/SNB.6.2021.005.